Showing posts with label तुझ्यावर प्रेम करतोय. Show all posts
Showing posts with label तुझ्यावर प्रेम करतोय. Show all posts

तुझ्याविणा एक क्षणही करमत नाही

तुला एकटक पाहीलं की, मला काय होतं, काहीच कळत नाही..... तुझ्याशी बोललो की, मी का अबोल होतो, काहीच वळत नाही..... तुझ्या मिठीत आलो की,...
Read More

पुढला जन्म घेईन

तुझ्यावर प्रेम करतानाकसलाच विचार केला नव्हता. . वाटायचं साक्षात परमेश्वर पाठीशी होता. . वाटत नाही दुःख तू सोडून गेल्याच,दुःख वाटत...
Read More

बाकी काही नाही

तुला काय वाटतं... मी मिस् करतोय तुला... ह्ट आठवण येते थोडी बस्स बाकी काही नाही... सकाळी उठल्यापासून, झोपेपर्यंत तू मला अजिबात आठवत नाहीस आ...
Read More

तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी

तुझ्याकड़े पहाण्याचा तो पहिला क्षण आज मला खुप आठवतो.. तुझ्यासाठीवेडा होणारा तो माझा मन मला खुप हसवतो.. तुझते माझ्या कड़े पाहण हळूच काहीतर...
Read More