चंद्र तुझा. चंद्र तुझा.

आजही त्या चंद्रात चेहरा तुझा दिसतो डोळ्यांच्या पापण्यात ओलावा दाटतो चालताना तु सोबत असल्याचा भास होतो वळून पहिल्यावर मात्र मी ...

Read more »
 
Top