Results for आज काही सांगायचय
ओठातून आज तुझ्या ओठातून आज तुझ्या Reviewed by Hanumant Nalwade on March 16, 2015 Rating: 5

सांगायचे आहे तुला

August 23, 2013
जरा ऐक ना, काही सांगायचे आहे तुला.......तुला भेटताना होणारी ह्रुदयाची धडधड ऐकवायची आहे तुला, तुला पाहताना हळूच झुकणारी माझी नजर दाखवायची ...
सांगायचे आहे तुला सांगायचे आहे तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on August 23, 2013 Rating: 5

आज काही सांगायचय

July 25, 2013
ऐकणार असशील तर, आज काही सांगायचयं.. देणार असशील तर, आज काही मागायचयं, खुप झाले दुरुन इशारे, खुप झाले खोटे बहाणे.. जवळ येऊन आज, काही बोलायचय...
आज काही सांगायचय आज काही सांगायचय Reviewed by Hanumant Nalwade on July 25, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.