Showing posts with label का कळत नाही तुला. Show all posts
Showing posts with label का कळत नाही तुला. Show all posts

का कळत नाही तुला

का कळत नाही तुला,प्रेम करतो तुझ्यावर...... ए कवेळीस माझं तरी विचार करं.... तु माझ्यावर प्रेम करं.. नजरेने नजरात वार करं... स्पर्शचा  मोह...
Read More

कळत नाही

 हे बर्याच जनांना शेवट पर्यंत कळत नाही.......! हरणारे नेहमीच हरत नाहित..जिंकणारे नेहमीच जिंकत नाहित... हरणारे ही कधी कधी असे उडतात कि पु...
Read More

हेच कळत नाही

जीवनातील पहिले प्रेम कुणीच विसरू शकत नाही . कारण . ते पहिल्यांदाच होत  . आणि तेव्हा आपण मनापासून समोरच्यावर  जीवापाड प्रेम करतो ...
Read More

कळत नाही

♥ For My Love ♥ कितीही जगले कोणी कोणासाठी... कोणीच कोणासाठी मरत नाही.... अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला,. पण नशिबाचे चक्र थांबत नाही......
Read More

तुला देण्यासाठी आणली फूले

प्रेमाची फूल तुला देण्यासाठी आणली फूले द्यायचीच राहून गेली तुझ्या आठवणीं सारखी वही मध्येच बंद होउन गेली फुलांचा जीव गुदमरेल म्हणून वह...
Read More