7 most beautiful promises 7 most beautiful promises

7 most beautiful promises that everyone wants from a lover. जे प्रेत्यक प्रेयसीला प्रियकराडुन पाहीजे असतात 1.जरी आपल लग्न झाल तरी मी म...

Read more »

मला कोणालाच दोष दयायचा नाही मला कोणालाच दोष दयायचा नाही

नियतीचा हा खेळ निराळा खेळात लागलो चिरडू ग कळत नाही माझे मलाच हे काय लागल घडू ग ? पेचात पडायचो मी सगळ्यांना लागले प्रश्न मज पडू ग कळत नाही म...

Read more »
 
Top