हक्क आहे माझा तुझ्यावर हक्क आहे माझा तुझ्यावर

तुझ्या डोळ्यातील अश्रू, माझ्या डोळ्यात लपवेल.. . तुझ्याकडे येणारे सारे दुःख, स्वःतावर झेलेल.. . तुझ्या रस्त्यातील काटे, माझ्या हातांनी...

Read more »

नंतरही तेवढे करशील का नंतरही तेवढे करशील का

काल पुन्हा स्वप्नात आलीस अशीच रोज येशील का... स्वप्नात येउन "कीस्" घेतला असाच रोज घेशील का.. रोज matching ड्रेस घालत अशीच माझी ...

Read more »

काय माहित कशी असेल ती काय माहित कशी असेल ती

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती , गालावर सुरेखा खाली पाडून हसेल ती , करणा नसताना खोटीच रुसेल ती , काय माहित कशी असेल ती !!!!!!!!! एकुलती एक क...

Read more »

कोणी गेलं म्हणून कोणी गेलं म्हणून

आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं... जगायचं असतं प्रत्येक क्षण, उगाच श्वासांना लांबवून ठेवायचं नसतं... आठवणींच्या वाटांवरून आपल्या स्वप्नाप...

Read more »
 
Top