तुला मनवायच तुला मनवायच

सखे कधी येणार तू जीवनात माझ्या......? मला पण i lv u म्हणायचं.... कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ... प्रेमाचे msg पाठवायचेत ... मला पण रात्र रा...

Read more »

वेडं मन वेडं मन

जाता जाता आठवण म्हणून डोळ्यांत अश्रू तू देऊन गेलास माझ्या मनाला माझ्यापासूनच परकं करून गेलास रुसले हे मन माझे माझाशी आज बोलत नाही ...

Read more »
 
Top