अजूनही आहे अजूनही आहे

बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे.विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे .बदललाय मी माझा रस्ता शो...

Read more »

आलाय आज आलाय आज

मुलीच्या नजरेतून:- ती पहिल्या बेंचवरुन वळुन बघते अणि मनातल्या मनात बोलते, "thank God!! .. आलाय आज." . . . मुलांच्या नजरेतून:- मु...

Read more »
 
Top