Results for प्रेम दिल्यानंतर

दिलेस तरी चालेल

July 24, 2013
तू मला का आवडतोस? मला नाहीमाहित, पण खूप आवडतोस, इतकचमलामाहित... ना तू राजकुमार, ना तू खूपसुंदर, तरीही तू खूप छळतोस मला, किती लाजल्यासारखं ...
दिलेस तरी चालेल दिलेस तरी चालेल Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.