Results for तु प्राणच का नाही घेतला

तु प्राणच का नाही घेतला

September 09, 2014
दोन शब्दात बोललीस तु  सार काही संपल कसे समजावू तुझ्या त्या शब्दाने जगच माझ लुटल रचत बसलो स्वप्न स्वताला फसवत फसवत कसे समजावू ...
तु प्राणच का नाही घेतला तु प्राणच का नाही घेतला Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

या ‘वेडयाचे’ प्राण जातील

July 31, 2013
माझा अबोला अन तुझा हा राग कसे टिकणार आपले नाते सखे मला सांग तू ही माझावर तितकंच प्रेम केले असशील मीनाही म्हणत नाही.. असतो आतासा मी गप्प गप्...
या ‘वेडयाचे’ प्राण जातील या ‘वेडयाचे’ प्राण जातील Reviewed by Hanumant Nalwade on July 31, 2013 Rating: 5

शब्दांत घेत होतो

March 20, 2013
काल गझल पहिली लिहीत होतो.. तिच्या डोळ्यातलं शब्दांत घेत होतो.. नीटस साधीशी ठेवण राखत होतो.. जशी ती तशी गझल उतरवत होतो.. गजरा मोगऱ्य...
शब्दांत घेत होतो शब्दांत घेत होतो Reviewed by Hanumant Nalwade on March 20, 2013 Rating: 5

तू समजून घेशील का

August 17, 2012
माझ्या मनातील प्रेम भावना जरा समजून तू घेशील का? जीवनाच्या वाटेवर जीवनभर साथ देशील का? माझ्या मनाच्या कोपऱ्यातनयनांच्या माझ्या पापण्यात थोड...
तू समजून घेशील का तू समजून घेशील का Reviewed by Hanumant Nalwade on August 17, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.