असल्याचा भास होतोय असल्याचा भास होतोय

आज तुझी खूप आठवण आली, म्हणून मुद्दामच मोबाइल काढला, तुझा जुना नंबर शोधून, बंद असून सुद्धा एकदा तपासून पहिला, नंबर अन अवेलेबल दाखवत होता,...

Read more »

ती जिंकायची ती जिंकायची

फुलाने अपेक्षा केली का कधी काट्या कङून आधाराची ? जमिनीने कधी वाट पाहिली का आभाळाच्या सावलीची? किना-याला वाटली का कधी भिती समुद्राच्या पाण...

Read more »

जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते

जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते, आनन्द दाखवायला "हास्यची" गरज नसते, दुःख दाखवायला "आसवान्ची " गरज ...

Read more »
 
Top