Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for सुख पुरत नाही मला

एक प्रॉमिस

December 09, 2013
एक प्रॉमिस माझ्याकडून जेवढे तुला सुख देता येईल तेवढे देईन काहीही झाले तरी साथ मी फक्त तुला च देईन... एक प्रॉमिस हवाय तुझ्याकडून असच माझ्या ...
एक प्रॉमिस एक प्रॉमिस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

सुख असतं

October 15, 2013
स्वप्न पुर्ण झालं नाही तर रडायचं नसतं...! रंग उडाले म्हणुन चित्र फाडायचं नसतं....! फक्त लक्षात ठेवायच असतं सर्वच काही आपल नसतं...! आपल...
सुख असतं सुख असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on October 15, 2013 Rating: 5

ती सुखात राहायला हवी

July 31, 2013
त्याने मला विचारलं की खरच आवडते ती तुला? जेव्हा तू एकटाच असतो वेड लावते का जिवाला ? मीहलकेच हसलोतेव्हा अन् उत्तर दिलं मी त्याला अरे, माझा ...
ती सुखात राहायला हवी ती सुखात राहायला हवी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 31, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.