काही असतात अशा आठवणी, ज्या मनातवसुनी राहतात, कोण कुठली माणसे काही, आपलीशी मग वाटतात, असेच नाते माझे जुडले, होते जे अनोळखी, वेगवेगळे जरी किनारे, पण ती लाट माणुसकीची . . . असा वेगळा प्रवास झाला, त्या पैलतीरावर जावून थांबला, भाषा वेगळी प्रांत हा भिन्न, कसे जमेल हा प्रश्न दाटला, गाठ भेट ती अशी जाहली, नव मायेची फुंकर लाभली, अनोळखी त्या नात्यामध्ये, वेगळीच मग गोडी वाढली . . . लग्नाचा तो योग होता, कार्य असे तिथे घडत होते, त्या क्षणांचा आनंद घेत, मन पाखरू होवून गात होते, अशी पाखरे त्या फांदीवर, खेळ सुखाचा खेळत होते, काय थोर नि काय लहान, प्रेमात सगळे गुंफले होते . . . असा विरघळलो रंगात त्यांच्या, जसा मी हि एक पाखरू.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top