Results for एव्हढा राग का आहे

एवढंच हवं आहे फक्त मला

December 09, 2013
 जेव्हा तू माझ्या डोळ्यात बघत असतेस असं वाटत तुझी नजर कधी ना हटो जेव्हा तू बोलत असतेस असं वाटत डोळे बंद करून फक्त तुझेच ऐकत रहावे जेव्हा ...
एवढंच हवं आहे फक्त मला एवढंच हवं आहे फक्त मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

रागवू नकोस

October 15, 2013
रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही,दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही,...
रागवू नकोस रागवू नकोस Reviewed by Hanumant Nalwade on October 15, 2013 Rating: 5

एव्हढा राग का आहे

September 28, 2013
तुझ्या बोलण्याचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, नेहमीच तुझ्याशी बोलावासं वाटतं.... तुझ्या सवयीचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, सगळं काही तु...
एव्हढा राग का आहे एव्हढा राग का आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on September 28, 2013 Rating: 5

हे जीवन व्यर्थ हि आहे

September 19, 2013
माझी प्रेयसी तूच आहेस माझा प्राण देखील तूच आहेस माझे स्वप्न देखील तूच आहेस... माझा मानत तूच आहेस मी जिथे जिथे बघेल तिथे तिथे फक्त आणि फक्त ...
हे जीवन व्यर्थ हि आहे हे जीवन व्यर्थ हि आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on September 19, 2013 Rating: 5

एव्हढा राग का आहे

July 08, 2013
तुझ्या बोलण्याचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, नेहमीच तुझ्याशी बोलावासं वाटतं.... तुझ्या सवयीचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, सगळं काही त...
एव्हढा राग का आहे एव्हढा राग का आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on July 08, 2013 Rating: 5

रागवू नकोस मला

December 23, 2012
रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उ...
रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

मी फक्त एवढेच मिळवले

May 18, 2012
तू असशील तुझ्या जगात सुःखी, इथे तुझ्या नावाचे श्वास घेतो मी.. ओंजळीत समेटून अश्रू सारे, तुलाचं त्याचे अर्थ देतो मी.. तुला कळेलचं, उशि...
मी फक्त एवढेच मिळवले मी फक्त एवढेच मिळवले Reviewed by Hanumant Nalwade on May 18, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.