Results for आयुष्य साधं सोपं जगायचं

अजून जगावस वाटत

August 06, 2013
तुझ्याशी बोलून बर वाटत.तुझ्या सहवासात खेळावस वाटत.. तुझ्या विचारांच्या समुद्रात दुबावस वाटत.. तुझ्याशी विनाकारण भांडावस वास वाटत.. तू रु...
अजून जगावस वाटत अजून जगावस वाटत Reviewed by Hanumant Nalwade on August 06, 2013 Rating: 5

किती साधी ग तू

January 25, 2012
किती साधी ग तू, ना सजनं ना मुरडनं, ना लटके झगडणं, किती सच्ची ग तू.. जे काही असेल ते आतून सजलेलं, ... सकाळचं ऊन जसं पावसात भिजलेलं...
किती साधी ग तू किती साधी ग तू Reviewed by Hanumant Nalwade on January 25, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.