जडला आहे जडला आहे

तु भेटशील तेव्हा खुप काहि बोलायचे आहे  थोडे फार भांडण आणि खुपसे प्रेम करायचे आहे, मनी साठवलेल्या क्षणांचा पदर  उलगडायचा आहे प्रत्येक  विर...

Read more »
 
Top