असत कोणीतरी असत कोणीतरी

जुनेच मॅसेज पुन्हा पुन्हा वाचत असत कोणीतरी.. पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी.. कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी.. दिवे सग...

Read more »

कोण देणार कोण देणार

प्रेमात तर दोघेही आहोत, पण इशारा कोण देणार..? बोलायचे तर दोघांनाही आहे, पण शब्द कोण देणार..? भेटायचे तर दोघांनाही आहे, पण वेळ कोण देणार...

Read more »

कस असत ना कस असत ना

स्वप्नांत तुला भेटणं आता दररोजच झालंय नसनहि तुझं आजकाल असण्यासारख झालंय ....जगणं तुझ्याशिवाय कठीण होऊन बसलंय मराव वाटतय पण मरणही दूर जाऊन...

Read more »

तर प्रेम म्हणतात तर प्रेम म्हणतात

तु माझ्यापासून दूर माझ्या हृदयातआठवणींचे पूर तुझ्या गोड आठवणीच मला दिवस रात्र स्मरतात ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात.... आपण एकमेकांना भेटलो का...

Read more »

ते खरं प्रेम असत ते खरं प्रेम असत

ते खरं प्रेम असत... . खूप समजावूनही जे भरकटत असत ते खरं प्रेम असत... . विसरलं तरी जे आठवत असतं ते खरं प्रेम असत... . वर वर हसलं तरी आ...

Read more »

कोणी गेलं म्हणून कोणी गेलं म्हणून

आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं... जगायचं असतं प्रत्येक क्षण, उगाच श्वासांना लांबवून ठेवायचं नसतं... आठवणींच्या वाटांवरून आपल्या स्वप्नाप...

Read more »

मी असाच आहे मी असाच आहे

मी असाच आहे कसाही असलो तरी फ़क्त तुझाच आहे भेटलो नाही कधी तरी भेट तुझी नि माझी नेहमीच आहे रागवणं हा तर फ़क्त बहाना आहे प्रेम वाढविण्याचा ...

Read more »
 
Top