Showing posts with label असेल कधी तुलाही. Show all posts
Showing posts with label असेल कधी तुलाही. Show all posts

मी कशी वाटते तुला

मी कशी वाटते तुला ? तिने अचूक खडा मारला प्रश्न साधा सरळ, पण माझा अभिमन्यु झाला हे काय वेड्यासारख, मी प्रश्न टाळउन पाहिला तिच्या मनात एकच, ...
Read More

कधी अस्त होत नाही

मी माझ्यासाठी जगतो की तुझ्यासाठी हेच कळत नाही... रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...
Read More

खरंच का मला विसरलीस तु

बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे. विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे . बदललाय मी माझा रस्...
Read More

शेवटची भेट

तुला नको असले तरी मला शेवटचं भेटायचं आहे तू कधीच न दिसण्याच्या आधी डोळे भरून पहायच आहे ठरवलं आहे दोघांनीही कि भेटल्यावर डोळ्यांतआणायचं न...
Read More

असेल कधी तुलाही

दोघांचं सकाळी भांडण होण तरी जाताना एकमेकान कडे बघण ऑफिस मध्ये बसून एकमेकांची आठवण काढण आणिहळूच लंच मध्ये एक मिस काल देण मीकॉल केल्यावर चुकू...
Read More

धड धड वाढते ठोक्यात

टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी, संपते अंतर झोक्यात.. नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने सोचो तुम्हें पलभर भ...
Read More

सांग ना कधी तरी

सांग ना कधी तरी माझीच तू होशील चार चोघात देखील हात हातात देशील किती दिवस घाबरत जगणार किती दिवस चोरून भेटणार सांग ना कधी तरी माझीच तू हो...
Read More

तुला देण्यासाठी आणली फूले

प्रेमाची फूल तुला देण्यासाठी आणली फूले द्यायचीच राहून गेली तुझ्या आठवणीं सारखी वही मध्येच बंद होउन गेली फुलांचा जीव गुदमरेल म्हणून वह...
Read More