जगण्यासाठी जगण्यासाठी

  एखाद्यासाठी जीव देणे हे खूपच हिमतीचे गोष्ट नाही आणि... एखाद्याचा जीव घेणे ही पण एक हिमतीची गोष्ट नाही पण... खरी हिम्मत लागते ती ज...

Read more »

तासनतास् बसायचेयं तासनतास् बसायचेयं

कधितरी तुझ्या मनातले सारे काही जाणुन घ्यायचेय, पण त्यासाठी तू माझ्यासोबत असायला पाहिजे. तुझ्या जिवनातले सगळे रहस्य उलगडुन घ्यायचेय, पण त्या...

Read more »

तुझ्यासोबत पाठवते तुझ्यासोबत पाठवते

तुझ्या आठवणी माहीत आहे आठवणी तुझी जागा घेऊ शकत नाही. पण त्याच्या विनामीहीजगु शकत नाही. म्हणुणच तर...... आठवणीची सोबत असताना मी एकटा कधीच नस...

Read more »
 
Top