मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर.

पण तिला ते ओळखता आले नाही,
मी तर नेहमी तिचाच होतो,
पण तिलाच माझ होता आले नाही.

माझ्या मनातले खरे प्रेम तिला कधी पाहताच आले नाही,

डोळ्या समोरून दूर केले तरी तिला मनातून काढताच आले नाही.

तिच्या विरहाच्या दुख्हातून अजून हि बाहेर पडता आले नाही,
खूप प्रयत्न करून हि तुला विसरताच आले नाही.

ती सोडून गेली तरी मला तिला सोडताच आले नाही,
चारचौघात मला मोकळ हसतच आले नाही.

सात पावले हि तिला माझ्या सोबत चालता आले नाही,
सात ज्याला मानले,
त्याला या एका जन्मात सुद्धा माझ होता आले नाही.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade