अजुन कायहवं असतं अजुन कायहवं असतं

मनाच्या साधेपणातच माणसांच मोठेपण सामावलेलं असतं; अशी माणसं पहिल्या भेटीतच लळा लावतात; त्यांचे आपले ऋणानुबंध कायमचे जुळतात; अशी जीव्हाळा...

Read more »

असत कोणीतरी असत कोणीतरी

जुनेच मॅसेज पुन्हा पुन्हा वाचत असत कोणीतरी.. पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी.. कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी.. दिवे सग...

Read more »

अजूनही आहे अजूनही आहे

बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे.विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे .बदललाय मी माझा रस्ता शो...

Read more »

कोणी गेलं म्हणून कोणी गेलं म्हणून

आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं... जगायचं असतं प्रत्येक क्षण, उगाच श्वासांना लांबवून ठेवायचं नसतं... आठवणींच्या वाटांवरून आपल्या स्वप्नाप...

Read more »

हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात

हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात... हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात काही आठवणी जपायच्या असतात व्यक्त करायच्या नसतात पण..... काही भावना जप...

Read more »
 
Top