मनाला आधार देऊन पहा मनाला आधार देऊन पहा

कोणाच्या तरी मनात घर करून राहता आलेतर पहा,कोणावर प्रेम करता आले तर पहा,स्वःतासाठी सगळेच जगतात,जमलचं तर दुसऱ्यासाठी जगुन पहा,वेलीला ही आधार ल...

Read more »

प्रेम आंधळ नसतं प्रेम आंधळ नसतं

 प्रेम कधीच आंधळ नव्हत कुणी दचकल तर कुणी उडाल असेल पण मी अनुभवान सांगतो प्रेम आंधळ नसतं अख्ख जग त्याला आंधळ म्हणत असत पण दिसत तसं नसतं प्र...

Read more »

 अंतरी ऊरून आहे अंतरी ऊरून आहे

आठवते आपली ती पहिली भेट एकमेकांकडे बघण्यासही लाजलो होतो हळूहळू नजर एकमेकांकडे वळताच आपण जागेपणीच निजलो होतो आठवते आपली ती पहिली ... भेट...

Read more »

मी अंताकडे जात आहे मी अंताकडे जात आहे

का माहित का आज असे वाटत आहे कि मी एकटा पडलो आहे... सारे मित्र असूनही मी एकटाच आहे का माहित का आज..? मन कुणामुळे तरी उदास झाले आहे ग...

Read more »

यश मात्र अटळ असते यश मात्र अटळ असते

कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...

Read more »
 
Top