Results for तुझ्यासाठी काही पण
तुझी काळजी घेणारा मी एकटाचं असेन तुझी काळजी घेणारा मी एकटाचं असेन Reviewed by Marathi Kavita on May 31, 2015 Rating: 5

आता काही नको

July 30, 2013
एवढंच हवं आहे फक्त मला जेव्हा तू माझ्या डोळ्यात बघत असतेस असं वाटत तुझी नजर कधी ना हटो जेव्हा तू बोलत असतेस असं वाटत डोळे बंद करून फक्त त...
आता काही नको आता काही नको Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.