Results for माझी आठवण आल्यावर
एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

माझी आठवण आल्यावर

August 19, 2013
माझी आठवण आल्यावर,कधी तरी रडशील तु,कधी तरी हसशील तु..... माझी आठवण आल्यावर,कधी तरी स्वतःवर चिडशील तु,कधी तरी स्वतःशीच भांडशील तु..... माझ...
माझी आठवण आल्यावर माझी आठवण आल्यावर Reviewed by Hanumant Nalwade on August 19, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.