Results for दिवस जातचं नाही

एक ही दिवस जात नाही

August 04, 2013
"ओठांनवर आलेल्या शब्दांचा मला अर्थचं कळत नाही हृदयातल्या हळव्या भावनांना मला व्यक्तचं करता येत नाही हरवलेल्या अनोळखी वळणांना मला पुन...
एक ही दिवस जात नाही एक ही दिवस जात नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on August 04, 2013 Rating: 5

एक दिवस

July 27, 2013
एक दिवस असा येयील तुला माझी उणीव भासेल , आणिजिथे पाहशील तिथे माझाचचेहरा दिसेल... येणारा प्रत्येक क्षण तुला गेल्याक्षणाची आठवण करून देयील ,...
एक दिवस एक दिवस Reviewed by Hanumant Nalwade on July 27, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.