Showing posts with label मला पण बोलली नाही ती. Show all posts
Showing posts with label मला पण बोलली नाही ती. Show all posts

मला पण बोलली नाही ती

काही गोष्टी ज्या मुलीना हव्या असतात पण मुली त्याविषयी कधीच तुम्हाला बोलणार नाहीत.. १) तुम्ही तिला नकळत मिठीत घ्याव.. २) तिच्या डोळ्यात –...
Read More