Results for आय लव यु टू

टिक टिक वाजते डोक्यात

September 07, 2013
टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात टिक टिक वाजते डोक्यात धडधड वाढते ठोक्यात कभी नभी कधी जमी संपते अंतर झोक्यात टिक टिक वाजते डोक...
टिक टिक वाजते डोक्यात टिक टिक वाजते डोक्यात Reviewed by Hanumant Nalwade on September 07, 2013 Rating: 5

लव करतोय

July 23, 2013
तुझं ते निरागस बोलणे मला खूप आवडते, चार चौघात तुझे वेगळेपण अगदी आपसुकचं जाणवते. तुझया डोळयात दिसून येतो माझयावरचा अतोनात विशवास, खळखळून हसणं...
लव करतोय लव करतोय Reviewed by Hanumant Nalwade on July 23, 2013 Rating: 5

आय लव यु टू

July 22, 2013
हे दोघे कोण आहेत ? ते तुम्हाला सांगायची गरज नाही. इथेही एक प्रेमी युगुल आहे आणि टिपिकल प्रेमामध्ये होते तशी यांचीही अनबन झालेली दिसते . ह...
आय लव यु टू आय लव यु टू Reviewed by Hanumant Nalwade on July 22, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.