Results for कुणीतरी सोबत असावं

सोबत असू

August 19, 2013
कुणाची अशीही सोबत असू नये की प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी ती साथ गमवण्याच्या केवळ भीतीने डोळ्यात खळकन अक्ष्रू जमावी कुणाला इतकाही माझा म्हण...
सोबत असू सोबत असू Reviewed by Hanumant Nalwade on August 19, 2013 Rating: 5

कुणीतरी हव असत

August 16, 2013
कुणीतरी हव असत....... कुणीतरी हव असत ,जीवनात साथ देनार हातात हात घेउन , शब्दान्शिवाय बोलनार्.... कुणीतरी हव असत ,जीवाला जीव देनार फ़ुलातल...
कुणीतरी हव असत कुणीतरी हव असत Reviewed by Hanumant Nalwade on August 16, 2013 Rating: 5

कुणीतरी लागत

July 24, 2013
कुणीतरी लागत ... मनापासून हसणार .... सहज मनातल बोलणार .... कधीतरी हक्काने रागावणार .... प्रेमाने सांभाळून घेणार ... आसवांना बांध घालणार ......
कुणीतरी लागत कुणीतरी लागत Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5

सोबत

July 24, 2013
उरलेल्या ह्या श्वासांची शप्पत साथ तुझी सोडणार नाही हा पाऊस नसला तरी माझे बरसने थाबंनार नाही || १|| डोळे मिटून घे अन् घे हा मातीचा सुगंध त्...
सोबत सोबत Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.