अशी हवी जरी अशी हवी जरी

एक तरी मैत्रीण अशी हवी जरी न बघता पुढे गेलो तरी मागुन आवाज देणारी आपल्यासाठी हसणारी वेळ आलीच तर अश्रूही पुसणारी स्वतःच्या घासातला घास आठवणी...

Read more »

अवघड जातोय अवघड जातोय

किती सहजच बोलते ती, किती सहजच हसते ती, आठवण आली तर किती सहज सांगते ती..... अशी का आहे ती "सहजच".... किती सहज बोलते, "व...

Read more »

अशी असावी ती अशी असावी ती

अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी तीन...

Read more »

अशी असावी ती अशी असावी ती

अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी त...

Read more »

ती स्वःतालाच म्हणत असते ती स्वःतालाच म्हणत असते

पिँपळाच्या पानासारख बनु नका जे अकाली गळुन जातात! मेँहदीच्या पानासारख बना जे स्वःताला कुस्करुन दुसरयांच्या आयुष्यात रंग भरतात!

Read more »

किती साधी ग तू किती साधी ग तू

किती साधी ग तू, ना सजनं ना मुरडनं, ना लटके झगडणं, किती सच्ची ग तू.. जे काही असेल ते आतून सजलेलं, ... सकाळचं ऊन जसं पावसात भिजलेलं...

Read more »

मी असाच आहे मी असाच आहे

मी असाच आहे कसाही असलो तरी फ़क्त तुझाच आहे भेटलो नाही कधी तरी भेट तुझी नि माझी नेहमीच आहे रागवणं हा तर फ़क्त बहाना आहे प्रेम वाढविण्याचा ...

Read more »

ती , मी आणि ती एक सायंकाळ ती , मी आणि ती एक सायंकाळ

कधी ना विसरणारी ती कधी ना विसरणारा मी आणि पुष्टच्या आठवणीची ती एक सायंकाळ ती , मी आणि ती एक सायंकाळ !! अखंड धरती ती अनंत आकाश मी ...

Read more »

ती किती वेडी आहे - मी किती वेडा आहे ती किती वेडी आहे - मी किती वेडा आहे

ती किती वेडी आहे, एवढी शी गोष्ट तिला समजली नाही मी किती वेडा आहे, मला एवशी शी गोष्ट सांगता आली नाही ती किती वेडी आहे, डोळ्यातल्या भावन...

Read more »
 
Top