Showing posts with label निजले अजून आहे. Show all posts
Showing posts with label निजले अजून आहे. Show all posts

निजले अजून आहे

सरले बरेच काही, उरले अजून आहे  तुटले तरी जरासे, जुळले अजून आहे वणव्यात पोळलेल्या, राती कितीक सार्‍या  वैशाखस्वप्न हिरवे, जपले अजून आहे ...
Read More

जगण्यासाठी अजुन काय हवं

एक आई, एक बाप, एक भाऊ, एक बहिण, असं एखादं घर हवं, जगण्यासाठी अजुन काय हवं? एक मित्र, एक शत्रु, एक सुख, एक दु़:ख, असं साधं जीवन जगण...
Read More

अजूनही आहे

बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे.विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे .बदललाय मी माझा रस्ता शो...
Read More