तुला आठवतं तुला आठवतं

तुला आठवतं ते आपलं नेहमीचं हॉटेल आणि तेच सर्वात मागचं टेबल .. त्यावर आज थोडी धूळ साचलेली. हळुवार हात फिरवला ..तर .. तेच तू काढलेलं आपल...

Read more »

तुला देण्यासाठी आणली फूले तुला देण्यासाठी आणली फूले

प्रेमाची फूल तुला देण्यासाठी आणली फूले द्यायचीच राहून गेली तुझ्या आठवणीं सारखी वही मध्येच बंद होउन गेली फुलांचा जीव गुदमरेल म्हणून वह...

Read more »

फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुला भेटण्यासाठी

मी सुदधा खिडकिच्या गजातुन पाउस बघत असतो "कशी आहे ती सांग ना रे"अस सारख त्याला विचारत असतो..... तुझ्या सोबत धुन्द भिजलेल्या छळ...

Read more »
 
Top