Results for रंग त्या मैत्रीचा

तुझी मैत्रि म्हणजे

July 05, 2015
आयुष्याच्या पुस्तकातलं एखादं जाळीदार पान.... जसंजसं त्याचं आयुष्य वाढत जातं तसंतसं त्याच्या सुंदरतेला तेज चढत जातं तुझ्या मैत्रिविन...
तुझी मैत्रि म्हणजे तुझी मैत्रि म्हणजे Reviewed by Hanumant Nalwade on July 05, 2015 Rating: 5

रंग बदलतात हो माणसे

December 17, 2013
रंग बदलतात हो माणसे सरडयाला ही लाज वाटावी इतक्या पटकन रंग बदलतात हो माणसे क्षणात शब्द देवून क्षणात शब्द मोडतात हो माणसे आधाराला हात देतान...
रंग बदलतात हो माणसे रंग बदलतात हो माणसे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

हि प्रेमाची रंगत

July 30, 2013
तुझा चेहरा मी हृदयात ठेवून घेतलाय माझ्या नसानसात तो साठवून घेतलाय उगीच नाही रस्त्यावर मी एकटा हसत चालता चालता तुलाच मी असतो बघत लोकांना उ...
हि प्रेमाची रंगत हि प्रेमाची रंगत Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

मैत्रीचे राजकारण

February 26, 2011
जेंव्हा मित्रच मित्राला अचानक दगा देतो ! तेंव्हा जपलेल्या मैत्रीचा अक्षरश: भुगा होतो !! राजकारणात हे सगळे गृहीत धरले जाते ! ...
मैत्रीचे राजकारण मैत्रीचे राजकारण Reviewed by Hanumant Nalwade on February 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.