मी भुलत गेलो मी भुलत गेलो

तुझ्या अशा फसव्या नजरांनाच  मी भुलत गेलो तू सोडत होतीस केस मोकळे  मी मात्र गुंतत गेलो तुझ्या जादुई हसण्यातच  मी फसत गेलो त्या मोहवणाऱ्या क्...

Read more »

अपूर्ण प्रेम आपल अपूर्ण प्रेम आपल

अपूर्ण प्रेम आपल… माझ प्रेम कधी कलाल नाही तुला, म्हनुनच कायमचा सोडून गेलास मला,..... मी वेड्यासारखी प्रेम करत राहिले तुझ्यावर, आणि त...

Read more »

मनावरचा मार मनावरचा मार

शरीरावर झालेला वार कालांतराने विरून जातो, पण मनावर झालेली जखम मात्र कधीच मिळून येत नाही. मिटणं तर केवळ अशक्य. म्हणून कोणाच्या मनाला लागेल ...

Read more »

कुणालाही कसे कळणार कुणालाही कसे कळणार

तुझा चेहरा मी हृदयात ठेवून घेतलाय माझ्या नसानसात तो साठवून घेतलाय... उगीच नाही रस्त्यावर मी एकटा हसत चालता चालता तुलाच मी असतो बघत... ल...

Read more »

आभास हा आभास हा

कधी दूर दूर कधी तू समोर मन हरवते आज का का हे कसे होते असे हि आस लागे जीवा कसा सावरू मी आवरू गं मी स्वतः दिसे स्वप्न का हे जागतानाही मला ...

Read more »

हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात

हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात... हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात काही आठवणी जपायच्या असतात व्यक्त करायच्या नसतात पण..... काही भावना जप...

Read more »
 
Top