एखादी मैत्रीण असावी एखादी मैत्रीण असावी

एखादी मैत्रीण असावी .....                  थोडं हसवणारी थोड रागवणारी                  पण अचूक मार्ग दाखविणारी   एखादी मैत्रीण असावी…    ...

Read more »

मैत्री म्हणजे मैत्री म्हणजे

मैत्री म्हणजे शब्दांशिवाय एकमेकांचं मन जाणून घेणं, चुकलं तर ओरडणं, कौतुकाची थाप देणं, एकमेकांचा आधार बनणं, मैत्री म्हणजे अतूट विश्वास, ...

Read more »

मैत्री अशी असावी मैत्री अशी असावी

हाथ आणि डोळे प्रमाणे असतात जेह्वा हाताना यातना होतात तेह्वा डोळे रडतात आणि जेह्वा डोळे रडतात तेह्वा हाथ अश्रू पुसतात !!  भरकटलेल्या ...

Read more »

मैत्री केली तुझ्याशी मैत्री केली तुझ्याशी

मैत्री केली तुझ्याशी ठेवूनि एक आशा मनाशी पण... आपल्या मैत्रीला नव्हती साथ आपल्या नाशिबांची ... केला खूप प्रयत्न आपली मैत्री टिकव...

Read more »

एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची

होती एक मैत्रीण होती एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची होती एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची फोनवर माझ्याशी तासंतास बोलत बसायची माझे PJ सुध्हा ...

Read more »
 
Top