प्रेमातील सुंदर समजूत प्रेमातील सुंदर समजूत

 प्रेयसी :- "चौकातील मुले आणि बाकी लोक आपल्याकडे संशयाने बघतात, नावे ठेवतात, त्यांना वाटते आपण टाईमपास करत आहोत ..... मला नाही आ...

Read more »

अजुन सुंदर होईल अजुन सुंदर होईल

कधी कधी ( Good Night)म्हणजे Plz फोन ठेऊ नकोस मला बोलायच आहे. . कधी कधी ( Bye) म्हणजे, Plz थांब मलाअजुन तुलाडोळ्यात सामावुन घ्यायच आहे . कध...

Read more »

सांग ना माझी होशील का सांग ना माझी होशील का

कसं सांगू तुला , झालाय किती आतुर , तुझ्यासाठी हा जीव माझा सुचत नाही दुसरं काही तुझ्याशिवाय मला, म्हणूनच विचारतोय तुला, सांग ना मा...

Read more »
 
Top