Results for गुंतुण गेलो मी

गुंतत चालले मी तुझ्या प्रेमाच्या जाळ्यात

May 21, 2015
गुंतत चालले मी तुझ्या प्रेमाच्या जाळ्यात पण सिचुयेशन आहे तळ्यतमळ्यात खूप आहे माझा तुझ्यावर प्रेम पण कसा वेगळाच आहे ह्या फीलिंग्स चा ग...
गुंतत चालले मी तुझ्या प्रेमाच्या जाळ्यात गुंतत चालले मी तुझ्या प्रेमाच्या जाळ्यात Reviewed by Hanumant Nalwade on May 21, 2015 Rating: 5

गुंतुण गेलो मी

September 19, 2013
नको जाऊस इतक्यात साथ सोडून सखे तू......तुझ्यात पार गुंतुण गेलो मी, कशातही उरून न रहिलो मी……नको जाऊस इतक्यात साथ सोडून सखे तू, अधूरा राह...
गुंतुण गेलो मी गुंतुण गेलो मी Reviewed by Hanumant Nalwade on September 19, 2013 Rating: 5

कधीचं गुंतलं नसतं

August 17, 2013
फक्त तुझा विचार, मनात दुसर काहीचं नसतं, माझं सारं विश्व, तुझ्याभोवती घुटमळत असतं... तू कुठेही असलीस तरी, डोळ्यात तुला पाहत असतं, तुझ्यास...
कधीचं गुंतलं नसतं कधीचं गुंतलं नसतं Reviewed by Hanumant Nalwade on August 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.