रोज मरणार नाही रोज मरणार नाही

नात जुळताना मनाला सांगायच  हे कधी तरी तुटणार आहे ... . हाती असलेला हात आज  ऊद्या कधी सुटणार आहे ... . मग मनही थोड खंबीर होईल  ते ऊग...

Read more »

अवघड जातोय अवघड जातोय

किती सहजच बोलते ती, किती सहजच हसते ती, आठवण आली तर किती सहज सांगते ती..... अशी का आहे ती "सहजच".... किती सहज बोलते, "व...

Read more »

कधीतरी कधीतरी

कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल, ह्रदयात तूझी प्रीत अन ओठावर गीत असेल...सगळया आठवणी क्षणात डोळयासमोरून जातील,...

Read more »

अविस्मरणीय संध्याकाळ अविस्मरणीय संध्याकाळ

अविस्मरणीय संध्याकाळ........ "अरे .... अमित एक सांगू का?" हसू नकोस हा.. मी हसत हसत म्हणालो "हा सांग... नाही हसत.." ...

Read more »

काळीज माझ तू काळीज माझ तू

मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर, पण तिला ते ओळखता आले नाही, मी तर नेहमी तिचाच होतो, पण तिलाच माझ होता आले नाही. माझ्या मनातले खरे प्रे...

Read more »

एक विश्वास एक विश्वास

आपला कोणी प्रियकर अथवा प्रेयसी असणे म्हणजेच प्रेम नसते.. . रोज रोज "आय लव्ह यु" म्हणणे म्हणजेच प्रेम नसते... . तर आपल्या आयुष्या...

Read more »

जास्त काळजी घेतात जास्त काळजी घेतात

"ज्यांच्या साठी डोळ्यात पाणी यावे, अशी माणसे आयुष्यात खूप कमी भेटतात....!!!! . . . . . . ." आणि "ती जेंव्हा भेटतात , तें...

Read more »

विश्वास विश्वास

विश्वास बनून माणसे जीवनात येतात, स्वप्न होऊन मनात घर करून जातात, सुरुवातीला विश्वास देतात कि ते आमचे आहेत, मग का कोणास ठाऊक एकटे सोडून ...

Read more »

तू असा कसा तू असा कसा

मनातले प्रेम चेह-यावर दिसू देत नाहीस, डोळ्यांनी बोलतोस पण ओठांवर येऊ देत नाहीस, तुझा हा प्रेमाचा खेळ मी ओळखू ... तरी कसा....!! सांग ...

Read more »
 
Top