आधार देना आधार देना

एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग. जगण्याची अशा आता उरलीच नाही एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना .. कम...

Read more »

दु:ख म्हणजे काय असते दु:ख म्हणजे काय असते

एका वळणावर सगळी नाती सोडून  जातात, नात्यांचे मर्मबंद तुटून जातात. एकटाच जाव लागत अनंताच्या प्रवासाला,जेव्हा डोळे कायमचे मिटून जातात. ...

Read more »

मनाला आधार देऊन पहा मनाला आधार देऊन पहा

कोणाच्या तरी मनात घर करून राहता आलेतर पहा,कोणावर प्रेम करता आले तर पहा,स्वःतासाठी सगळेच जगतात,जमलचं तर दुसऱ्यासाठी जगुन पहा,वेलीला ही आधार ल...

Read more »

खुप खुप प्रेम करतो खुप खुप प्रेम करतो

खास प्रेमात असलेल्या मुलीच्या मनातलं...!! खरच खुप छान आहे तो, मला नेहमी समजून घेतो..... कधी माझ्याशी खुप भांडतो, कधी मला खुप रडवतो..... ...

Read more »

shwas tu shwas tu

jiv dangala gungala rangala asa piramachi aas tu.. jiv lagala laabhala dhyass ho to gahiwarala shwas tu.. pailtira neshil saath mala...

Read more »

धड धड वाढते ठोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात

टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी, संपते अंतर झोक्यात.. नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने सोचो तुम्हें पलभर भ...

Read more »

 माझे सर्व तु परत कर माझे सर्व तु परत कर

तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे एक वर्षभर माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल आभार तुझे मानतो आहे तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो...

Read more »

 मला आधार देना मला आधार देना

एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना. तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग जगण्याची अशा आता उरलीच नाही एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना .. कमनशी...

Read more »
 
Top