Showing posts with label आधार देना. Show all posts
Showing posts with label आधार देना. Show all posts
आधार देना

आधार देना

एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग. जगण्याची अशा आता उरलीच नाही एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना .. कम...
Read More

खुप खुप प्रेम करतो

खास प्रेमात असलेल्या मुलीच्या मनातलं...!! खरच खुप छान आहे तो, मला नेहमी समजून घेतो..... कधी माझ्याशी खुप भांडतो, कधी मला खुप रडवतो..... ...
Read More

धड धड वाढते ठोक्यात

टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी, संपते अंतर झोक्यात.. नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने सोचो तुम्हें पलभर भ...
Read More

माझे सर्व तु परत कर

तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे एक वर्षभर माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल आभार तुझे मानतो आहे तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो...
Read More