Results for आमची स्वप्नं

एक स्वप्न अपुर्णच

September 01, 2014
एक स्वप्नासाठी माणूस हरवून जातो, स्वप्नपूर्ण करण्यासाठी स्वतःलाही विसरून जातो, स्वप्न होइल पूर्ण म्हणून धडपडत राहतो, धडपडता धडपडता ...
एक स्वप्न अपुर्णच एक स्वप्न अपुर्णच Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2014 Rating: 5

स्वप्न पुर्ण होत नसतात

December 16, 2013
स्वप्न रोजच पाहायची असतात, सगळीच काही पुर्ण होत नसतात मनातील भाव स्वप्नात उतरवायची असतात आणि पाहीलेली स्वप्न सगळीच काही पुर्ण होत नसतात...
स्वप्न पुर्ण होत नसतात स्वप्न पुर्ण होत नसतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

ह्र्दयात स्पंदनं असतात

December 09, 2013
पान जरी कोरं असलं, तरी पानालाही भावना असतात. मन जरी वेडं असलं, तरी मनालाही भावना असतात. पानाच्या भावना कोणालाच कळत नाहीत, मनाच्या भावना ...
ह्र्दयात स्पंदनं असतात ह्र्दयात स्पंदनं असतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
स्वप्न माझे, मी गेल्यानंतर काय हवे स्वप्न माझे, मी गेल्यानंतर काय हवे Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5
हरवलेला पुन्हा सापडेन मी स्वत: स्वत:ला हरवलेला पुन्हा सापडेन मी स्वत: स्वत:ला Reviewed by Hanumant Nalwade on July 15, 2012 Rating: 5

आमची स्वप्नं !!

October 16, 2011
मास्तर:- विद्यार्थी जास्त वेळ झोप का काढतात...??? एका खट्याळ विद्यार्थ्याने दिलेले नाद खुळा उत्तर..... .. . ... ... . . . . . विद्यार्थी:- क...
आमची स्वप्नं !! आमची स्वप्नं !! Reviewed by Hanumant Nalwade on October 16, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.