सोबती तूला पाहतो सोबती तूला पाहतो

असतेस समोर तू जेव्हा मी न माझा राहतो नभी सूर्य असल्या परी स्वप्नात तूला मी पाहतो... तू सोबत असते माझ्या जेव्हा मी न माझा राहतो नितळ पाण्याच...

Read more »

विसरणं शक्य नसलं तरी विसरणं शक्य नसलं तरी

विसरणं शक्य नसलं तरी, आठवण तुझी काढणार नाही. भारावून जरी गेलो तरी, नयनी आसवं दाटणार नाही. ...छळलंस किती तू मला तरी, सवे तुज कोणी भांड...

Read more »
 
Top