परी तुझाच प्रेम वेडा परी तुझाच प्रेम वेडा

मुलीँन बाबत एक खरं सत्य . मी माझ्या एका जवळच्या मैत्रिणीँ तिने दिलेलं उत्तर . मी : सांग पाहू प्रेम करावं लागत, कि आपोआपचं होतं ???...

Read more »

परीसारख जपाव परीसारख जपाव

काही गोष्टी ज्या मुलीना हव्या असतात पण मुली त्याविषयी कधीच तुम्हाला बोलणार नाहीत.. १) तुम्ही तिला नकळत मिठीत घ्याव.. २) तिच्या डोळ्यात – ...

Read more »

हेच खर प्रेम हेच खर प्रेम

" प्रेम म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून.. आपलं प्रत्येक कर्तव्य प्रामाणिकपणे पूर्ण करणं...हेच खर प्रेम....!! "

Read more »

मी तुझाच राहील मी तुझाच राहील

तू माझ्या पासून दूर गेलीस तरी तुझी आठवण मी नेहमी करत राहील .. काय माहीत जीवनाच्या कोणत्या वळणावर आपली परत भेट होईल .. भेटशील कधी मला ...

Read more »
 
Top