Showing posts with label येना ग परत ये ना. Show all posts
Showing posts with label येना ग परत ये ना. Show all posts

आज ती जर का जवळ असती

आज ती जर का जवळ असती तर हेच म्हणाली असती कीती गोड दिसतोस तू... दृष्ठ काढ म्हणाली असती नाक मुरडून थोडसं केसात बोट फिरवली असती... ...
Read More

येना ग परत ये ना

खुप सोप असतं कुणाचंही मन दुखवुन त्याला "SORRY" म्हणंन....  पण,?? खुप कठीण असतं आपलं मन दुखावलेल असताना समोरच्याला &quo...
Read More