Results for सावर रे मना
मने मात्र कायमची तुटतात मने मात्र कायमची तुटतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

तुझी सावली आहे

August 15, 2013
ती : तू मला कुठे सोडून तर जाणार नाहीस ना ? तो : अग वेडे, आपली सावली कधी आपली साथ सोडते का, मी तर तुझी सावली आहे..... ती : पण मग अंधारात ?...
तुझी सावली आहे तुझी सावली आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on August 15, 2013 Rating: 5

" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ "

December 23, 2012
ती मी दिलेल्या सर्व आठवणी, पुसण्याचा प्रयत्न करतेय.. माझ्या पासुन खुप लांब, जाण्याचा प्रयत्न करतेय..!! ♥ पण मला माहीत आहे, ती मला मना...
" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ " " ♥ Believe me u never forgot me... ♥ " Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.