Results for कुणीतरी

कुणीतरी हव असत

August 16, 2013
कुणीतरी हव असत....... कुणीतरी हव असत ,जीवनात साथ देनार हातात हात घेउन , शब्दान्शिवाय बोलनार्.... कुणीतरी हव असत ,जीवाला जीव देनार फ़ुलातल...
कुणीतरी हव असत कुणीतरी हव असत Reviewed by Hanumant Nalwade on August 16, 2013 Rating: 5

कुणीतरी लागत

July 24, 2013
कुणीतरी लागत ... मनापासून हसणार .... सहज मनातल बोलणार .... कधीतरी हक्काने रागावणार .... प्रेमाने सांभाळून घेणार ... आसवांना बांध घालणार ......
कुणीतरी लागत कुणीतरी लागत Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5

कुणीतरी असाव

May 26, 2012
कुणीतरी असाव ......... कुणीतरी असाव, आपल वाटणार, कुणीतरी असाव, आठवण काढणार ! कुणीतरी असाव, स्वप्नी येणार ! कुणीतरी असाव, आसव टीपणार ! ...
कुणीतरी असाव कुणीतरी असाव Reviewed by Hanumant Nalwade on May 26, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.