कुणीतरी हव असत कुणीतरी हव असत

कुणीतरी हव असत....... कुणीतरी हव असत ,जीवनात साथ देनार हातात हात घेउन , शब्दान्शिवाय बोलनार्.... कुणीतरी हव असत ,जीवाला जीव देनार फ़ुलातल...

Read more »

कुणीतरी लागत कुणीतरी लागत

कुणीतरी लागत ... मनापासून हसणार .... सहज मनातल बोलणार .... कधीतरी हक्काने रागावणार .... प्रेमाने सांभाळून घेणार ... आसवांना बांध घालणार ......

Read more »

कुणीतरी असाव कुणीतरी असाव

कुणीतरी असाव ......... कुणीतरी असाव, आपल वाटणार, कुणीतरी असाव, आठवण काढणार ! कुणीतरी असाव, स्वप्नी येणार ! कुणीतरी असाव, आसव टीपणार ! ...

Read more »
 
Top