Showing posts with label तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी. Show all posts
Showing posts with label तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी. Show all posts

तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

हे ओळखण्याच्या आठ निशाणीया.. १)तुम्ही त्यांचे sms पुन्हा पुन्हा वाचता.. २)तुम्ही त्याच्यासमोर यायला घाबरता.. ३)जेव्हा तुम्ही त्याच्याव...
Read More

पुढला जन्म घेईन

तुझ्यावर प्रेम करतानाकसलाच विचार केला नव्हता. . वाटायचं साक्षात परमेश्वर पाठीशी होता. . वाटत नाही दुःख तू सोडून गेल्याच,दुःख वाटत...
Read More

तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी

तुझ्याकड़े पहाण्याचा तो पहिला क्षण  आज मला खुप आठवतो.. तुझ्यासाठी वेडा होणारा तो माझामन  मला खुप हसवतो.. तुझ ते माझ्या कड़े पाहण  हळूच काह...
Read More

तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी

तुझ्याकड़े पहाण्याचा तो पहिला क्षण आज मला खुप आठवतो.. तुझ्यासाठीवेडा होणारा तो माझा मन मला खुप हसवतो.. तुझते माझ्या कड़े पाहण हळूच काहीतर...
Read More