सोडून मला जाऊ नकोस...

खुप स्वप्न बघितलित.....
तोडून कधी जाऊ नकोस....

कधी प्रेम करायचीस माझ्यावर...
हे कधी विसरु नकोस.....

नको करूस प्रेम...
तिरस्कार मात्र करू नकोस...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top