Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for पुढला जन्म घेईन

पुढला जन्म घेईन

December 01, 2013
तुझ्यावर प्रेम करतानाकसलाच विचार केला नव्हता. . वाटायचं साक्षात परमेश्वर पाठीशी होता. . वाटत नाही दुःख तू सोडून गेल्याच,दुःख वाटत...
पुढला जन्म घेईन पुढला जन्म घेईन Reviewed by Hanumant Nalwade on December 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.