Results for तुझ्यासोबत जगायला

तुझ्यासोबत जगायला

December 09, 2013
तुझ नाव सांगायला, आवडेल मला तुझ्या सोबत संसाराचा डाव मांडायला,  आवडेल मला तुझ्या प्रत्येक दु:खात तुझ्या सोबत उभ रहायला,  आवडेल मला तु...
तुझ्यासोबत जगायला तुझ्यासोबत जगायला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

तुझ्यासोबत पाठवते

July 24, 2013
तुझ्या आठवणी माहीत आहे आठवणी तुझी जागा घेऊ शकत नाही. पण त्याच्या विनामीहीजगु शकत नाही. म्हणुणच तर...... आठवणीची सोबत असताना मी एकटा कधीच नस...
तुझ्यासोबत पाठवते तुझ्यासोबत पाठवते Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.