मला क्षितिजाच्या पलीकडे जायचंय........
पण तुझ्यासोबत......
मला आकाशात उंच उंच उडायचंय.....
पण तुझ्यासोबत......
मला पावसात चिंब चिंब भिजायचंय...
पण तुझ्यासोबत......
मला गुलाबी थंडीत न्हायचंय
पण तुझ्यासोबत......
मला इंद्रधनुष्याचे रंग जवळून पाहायचेत
पण तुझ्यासोबत......
मला स्वर्ग कसा आहे हे बघायचंय
पण तुझ्यासोबत......
मला आपलं आयुष्य स्वर्गाहून सुंदर बनवायचंय
फक्त आणि फक्त तुझ्याचसोबत.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top