जा माझ्याशी बोलू नकोस जा माझ्याशी बोलू नकोस

ती :- काय रे कुठे होतास ?? किती फोन केले  मी तुला उचललेस का नाही ??ठीक आहे नाही उचललास माझा फोन... मग कॉल बॅक  तरी का नाही केलास कि माझ्या...

Read more »

मला पण बोलली नाही ती मला पण बोलली नाही ती

काही गोष्टी ज्या मुलीना हव्या असतात पण मुली त्याविषयी कधीच तुम्हाला बोलणार नाहीत.. १) तुम्ही तिला नकळत मिठीत घ्याव.. २) तिच्या डोळ्यात –...

Read more »

तासनतास् बसायचेयं तासनतास् बसायचेयं

कधितरी तुझ्या मनातले सारे काही जाणुन घ्यायचेय, पण त्यासाठी तू माझ्यासोबत असायला पाहिजे. तुझ्या जिवनातले सगळे रहस्य उलगडुन घ्यायचेय, पण त्या...

Read more »

मी असाच आहे मी असाच आहे

मी असाच आहे कसाही असलो तरी फ़क्त तुझाच आहे भेटलो नाही कधी तरी भेट तुझी नि माझी नेहमीच आहे रागवणं हा तर फ़क्त बहाना आहे प्रेम वाढविण्याचा ...

Read more »
 
Top